Quy trình phân tích Sinh trắc học dấu vân tay tại Genius Print

Quy trình phân tích Sinh trắc học dấu vân tay tại Genius Print

Bài test phân tích dấu vân tay khám phá tiềm năng con người của Genius Print được tiến hành qua 3 bước:

Bước 1: Scan lấy dấu vân tay.

Bước 2: Tiến hành phân tích trên hệ thống phân tích sinh trắc dấu vân tay. Bài phân tích sẽ hoàn thành trong vòng 7 ngày. Kết quả được phân tích bằng các thiết bị chuyên ngành tại Malaysia.

Bước 3: chuyên viên tư vấn Genius Print sẽ phân tích, tư vấn bài báo cáo đến quý khách hàng, quý phụ huynh dựa trên kẹt quả phân tích. (thời gian tư vấn khoảng từ 60- 90 phút).

 


Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Marketing
SĐT: 0901 442 224
Tư vấn viên: Ms.Năm
SĐT: 0908 401 760
Chat