Trường Mầm Non Tài Năng Nhí

Trường mầm non tài năng nhí ở Vũng Tàu là một trong những trường mầm non sử dụng phương pháp Glenn Doman và Montessori vào chương trình giảng dạy.
Trường mầm non tài năng nhí là một trường mầm non quốc tế ở Vũng Tàu.

ĐỊNH HƯỚNG :
Mầm non tài năng nhí phấn đấu trở thành Trường Mầm Non tiên tiến , chất lượng cao với chi phí thấp , đảm bảo tốc độ phát triển nhanh  về số lượng, chất lượng và bền vững  nhằm mang lại  hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư.

NHIỆM VỤ :
Cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tốt nhất. Kid talents kindergarten là ngôi nhà  thân yêu cho các ” thiên thần nhỏ ”  vui chơi , học tập trong những năm tháng đầu đời .

SỨ MỆNH :

Mở cửa tiềm năng trí tuệ của trẻ trong giai đoạn 0 – 6 năm để đào tạo một thế hệ trẻ có nền tảng thể lực tốt, tri thức ưu việt,kỹ năng sống và nhân cách tốt,tự tin hội nhập vào quốc tế .

TẦM NHÌN :

Xây dựng một hệ thống trường học đạt chuẩn quốc tế trong việc nuôi dưỡng và phát triển những phẩm chất trí tuệ tối đa từ trẻ. Khuyến khích sự tò mò để biết thế giới xung quanh sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, giúp trẻ có khả năng tư duy độc lập, phát triển một cách toàn diện .

Xem thêm :

http://tnn.edu.vn/

https://www.facebook.com/mamnontainangnhi


Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Marketing
SĐT: 0901 442 224
Tư vấn viên: Ms.Năm
SĐT: 0908 401 760
Chat